Mauzoleum Klementa Gottwalda

Mauzoleum Klementa Gottwalda je absolventský dokumentární film Martina Loužeckého, který má za cíl ukázat divákovi dobu padesátých let, resp. zvrácenost tehdejšího režimu, který nechal vystavit tělo mrtvého prezidenta na obdiv lidem s takovou okázalostí a pečlivostí, která v dnešní době budí údiv.

O čem dokument pojednává?

V letech 1953 až 1962 byla na pražském vrchu Vítkov v Památníku československé státní samostatnosti uložena mumie prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Do dnešní doby se v podzemí dochovaly prostory laboratoří a technického zázemí, které jsou bezesporu dokladem zvláštnosti minulého režimu.

O mumii se staralo kolem sta zaměstnanců, včetně několika sovětských odborníků na mumifikaci lidského těla. Až na úrovni ministrů si členové byra dělili jednotlivé dílčí úkoly výstavby. Byly překonávány technologické problémy, i když ne úplně...

Absolventský dokumentární film

Proč se po tolika letech zabývat mauzoleem prvního komunistického prezidenta? Pro někoho se to může zdát zbytečné, mě však toto téma zaujalo nejen z hlediska technického, ale především jako další z mnoha důkazů zvláštnosti nebo možná až zvrácenosti minulého režimu, který jsem téměř nepoznal.

Zobrazit webové stránky dokumentu

Výzvu natočit dokumentární film, ve kterém by šlo k prezentaci tématu využít většiny dostupných technických a výrazových prostředků, nešlo nepřijmout. Filmové (hrané) rekonstrukce spolu s autentickými fotografiemi a animacemi dotvářejí atmosféru doby a patřičně vykreslují úskalí, kterým museli naši odborníci v padesátých letech čelit, aby splnili požadavky na uchování prvního dělnického prezidenta „na věčné časy“.

Od začátku bylo mým záměrem co nejpečlivěji dokumentárně vykreslit nepříliš známé dění v mauzoleu, díky čemuž si dnešní divák může rozšířit svou představu o uvažování a jednání komunistického režimu v padesátých letech.